Regulamin V edycji Grand Prix Trójkąta w darta

1. Turnieje będą organizowane w klubie Trójkąt od września 2019.

Rozgrywki składać się będą z 10 turniejów eliminacyjnych ( wszytkie turnieje OPEN ) + turniej MASTERS ( odmiana "501" double out). 

 

Terminy turniejów:

28.09.2019

26.10.2019

16.11.2019

14.12.2019

18.01.2020

15.02.2020

14.03.2020

18.04.2020  - GP i Mistrzostwa Podkarpacia

16.05.2020

06.06.2020

04.07.2020  - MASTERS

 

W przypadku zmiany terminu turnieju organizator zobowiązuje się poinformować zainteresowanych zawodników conajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem  - informacje takie podane będą na stronie internetowej klubu i na klubowym fanpagu.

 

2. Wpisowe do wszystkich turniejów, łącznie z finałowym wynosi 15 zł. Organizator przewiduje także wpisywanie się do turnieju zawodników "na frekwencję" - w tym przypadku wpisowe wynosić będzie również 15 zł, ale zawodnicy nie będą rozstawiani, tylko rozlosowywani. 

 

3. Organizator gwarantuje nagrody i puchary w każdym turnieju eliminacyjnym:

- I miejsce : 150 zł + puchar

- II miejsce : 100 zł + puchar

- III miejsce : 50 zł + puchar

 

Nagrody za ranking: 

I miejsce : 300zł + puchar

II miejsce: 200zł + puchar

III miejsce : 100zł + puchar

IV miejsce: 50zł + puchar

Nagrody w turnieju Masters:

I miejsce : 200zł + puchar

II miejsce: 100zł + puchar

III miejsce : 50zł + puchar

 

4. W turniejach eliminacyjnych będą również przyznawane punkty za zajęte miejsca, które będą sumowane ze wszystkich turniejów do rankingu głównego (klasyfikacji generalnej) Grand Prix.

Po zakończeniu turniejów eliminacyjnych 16 zawodników z najwyższą ilością punktów zagra w turnieju finałowym.

Zasady naliczania rankingu:

- ilość zdobytych punktów 

- ilość startów w turniejach

- ilość zdobytych punktów w ostatnim turnieju 

- ilość zdobytych punktów w przedostatnim turnieju itd. 

UWAGA !!!  W turnieju finałowym mogą wystąpić zawodnicy , którzy zagrali w minimum 6 turniejach !!!

(wyjątek- kiedy w turnieju Masters, z pierwszej 16 rankingu nie będzie wszystkich zawodników, którzy rozegrali minimum 6 turniejów, wtedy pierwszeństwo udziału przypada kolejnemu zawodnikowi rankingu z jak największą liczbą rozegranych turniejów).

W turnieju finałowym wszyscy zawodnicy będą rozstawieni wg miejsc, które zajęli w rankingu po 10-tym turnieju eliminacyjnym i zagrają turniej finałowy wg reguły: 1 z 16, 2 z 15, 3 z 14, 4 z 13, itd. W przypadku, gdy zawodnik z pierwszej 16 rankingu nie stawi się na turnieju finałowym prawo do gry przechodzi na zawodników rezerwowych ( kolejnych w rankingu ) pod warunkiem, że będą znajdować się na sali gier.

 

5. Punktacja:

Ilość zawodników I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V-VI miejsce VII-VIII miejsce IX-XII miejsce XIII-XVI miejsce XVII-XXIV miejsce XXV-XXXII miejsce
4 7 5 3 1            
5-6 9 7 5 3 1          
7-8 12 9 7 5 3 1        
9-12 15 12 9 7 5 3 1      
13-16 18 15 12 9 7 5 3 1    
17-24 21 18 15 12 9 7 5 3 1  
25-32 25 21 18 15 12 9 7 5 3 1

 

6. System rozgrywek :

Podwójne KO do dwóch wygranych legów w "501" double out. Turniej finałowy będzie rozgrywany w "501" do 3 wygranych legów.

 

7. Dane osobowe.

Zawodnik, który zgłasza chęć uczestnictwa w Grand Prix Trójkąta w darta, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (RODO), przez klub bilardowy Trójkąt mieszczący się w Rzeszowie, ul. Fredry 7
w celu:
- Przesyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez ww. wymieniony Klub Bilardowy w formie sms.
- umieszczania informacji (imię i nazwisko) o osiągniętych wynikach w ww. wymienionych wydarzeniach i umieszczania swojego wizerunku w formie zdjęcia na stronie Trójkąt Rzeszów, na facebooku oraz na tablicach informacyjnych wewnątrz lokalu będącego siedzibą Klubu Bilardowego.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


* o innych sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator Grand Prix.