rezerwacje tel./sms    884 333 972

Regulamin V edycji Grand Prix Trójkąta w bilarda

Grand Prix Trójkąta 2020 składać się będzie z 5 turniejów eliminacyjnych + turniej MASTERS według ustalonego terminarza. O każdej zmianie w terminarzu V GPT 2020 w bilarda organizator poinformuje zainteresowanych przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (Facebook, strona www lub sms).

Termin pierwszego turnieju: 12 stycznia 2020r.
(pozostałe terminy będą podane w późniejszym czasie)

1. Turnieje eliminacyjne
- rozpoczęcie turniejów – godzina 11.00
- wpisowe - 25 PLN (kobiety, studenci, osoby niepełnosprawne, osoby poniżej 18 lat i powyżej 60 lat – 20 PLN)
- system rozgrywek – 2KO + puchar, do czterech wygranych partii, rozbicie naprzemienne.
- prawa strona i puchar – odmiana 8 lub 9 bil (o wyborze odmiany decyduje zwycięzca walki o rozbicie).
- lewa strona – odmiana 9 bil.

2. Zawodnicy podzieleni zostaną na trzy grupy:
- grupa I – bilardziści będący kiedykolwiek zawodnikami I Polskiej Ligi Bilardowej, Ekstraklasy lub członkami kadry narodowej.
- grupa II – osoby poniżej 18 lat lub powyżej 60 lat, kobiety.
- grupa III - pozostali.

Zawodnicy z grupy I rozpoczynają swoje mecze z zawodnikami z grupy II od stanu 0:1. Zawodnicy z grupy III są neutralni.

UWAGA!!! Organizator może przed rozpoczęciem turnieju przenieść zawodnika do innej grupy, jeżeli odbiega on znacznie umiejętnościami od pozostałych zawodników z danej grupy.

3. Punktacja i ranking:
I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III – IV miejsce – 16 pkt
V – VIII miejsce – 14 pkt
IX – XIII miejsce – 12 pkt
XIII – XVI miejsce – 10pkt
XVII – XXXII miejsce – 8 pkt
XXXIII i dalsze – 6 pkt

Zasady naliczania rankingu:
- Ilość punktów
- Ilość rozegranych turniejów
- Ilość pkt w ostatnim turnieju
- Ilość pkt w przedostatnim turnieju itd.

4. Nagrody w turnieju eliminacyjnym:
I m – 200 PLN + puchar
II m – 100 PLN + puchar
III m – 50 PLN + puchar ( są dwa 3 miejsca )

5. Nagrody za ranking ( po 10 turniejach - ranking kroczący za sezon 2020 i 2021 )
1 miejsce - 200 PLN + statuetka
2 miejsce - 100 PLN + statuetka
3 miejsce  - 50 PLN + statuetka

6. Turniej MASTERS
UWAGA!!! W turnieju finałowym może wziąć udział zawodnik, który wziął udział w min. 2 turniejach eliminacyjnych.
- do turnieju MASTERS kwalifikuje się najlepsza „16” rankingu V GPT 2020. W przypadku braku zawodnika z TOP 16 na turnieju finałowym, na koniec listy dopisany zostanie zawodnik rezerwowy, znajdujący się w czasie turnieju MASTERS na sali.
- drabinka turniejowa - 1 z 16, 2 z 15, 3 z 14 itd.
- turniej finałowy rozgrywany będzie tym samym systemem, co turnieje eliminacyjne – do 5 wygranych partii.

Nagrody w turnieju MASTERS:
I miejsce – 200 PLN + puchar
II miejsce – 100 PLN + puchar
III miejsce – 50 PLN + puchar (są dwa 3 miejsca)
W turnieju Masters obowiązuje koszulka polo lub koszula!!!

7. JACKPOT
W każdym turnieju eliminacyjnym będzie rozgrywany tzw. „jackpot” – dwie wylosowane osoby spośród tych, które zapłaciły wpisowe, rozgrywa partię w odmianę 9bil. Jeżeli skończy partię za jednym podejściem ( partia „z kija”) - zgarnia 80% puli z wpisowego do Jackpota. W przypadku, gdy obie wylosowane osoby skończą partię z „kija”, pula Jackpota dzielona jest na obie osoby. Pozostałe 20% puli dodane zostanie do kolejnego „jackpota” jako tzw. „pula startowa”. W przypadku, jeżeli wylosowanemu zawodnikowi nie uda się skończyć partii w podejściu, pula z wpisowego przechodzi do kolejnego „jackpota”. Jeżeli żadnemu zawodnikowi nie uda się zdobyć „jackpota” w ciągu wszystkich turniejów eliminacyjnych – wówczas cała pula przechodzi na kolejny cykl turniejów.
Wpisowe do „jackpota” - 5 PLN.
Jackpot jest kontynuacją rozgrywek z poprzedniej edycji.

* o sprawach spornych i nieujętych w regulaminie decyduje organizator turnieju