rezerwacje tel./sms    884 333 972

Regulamin VII edycji Rzeszowskiej Ligi Bilardowej

1. Informacje ogólne

Organizatorem VII edycji Rzeszowskiej Ligi Bilardowej jest klub bilardowy Trójkąt mieszczący się w Rzeszowie przy ulicy Fredry 7.
Start VII edycji Rzeszowskiej Ligi Bilardowej planowany jest na 19.09.2022 roku, natomiast zapisy prowadzone będą od 16.08.2022 do 12.09.2022 r. Zapisów można dokonać osobiście w klubie, telefonicznie bądź w innej formie ( FB, Messenger, email ).
Warunkiem dopuszczenia drużyny do rozgrywek jest wniesienie opłaty startowej najpóźniej w dniu rozgrywania swojego pierwszego meczu.
Maksymalna ilość drużyn w VII edycji Rzeszowskiej Ligi Bilardowej – 16. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Drużyny

W skład drużyny wchodzi minimum 2 zawodników.
Wpisowe od dwuosobowej drużyny wynosi 150 PLN – każda kolejna osoba wchodząca w skład drużyny dopłaca do wpisowego 50 PLN.
Skład drużyny jest dowolny.
Uwaga! Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zmian personalnych w składach drużyn.

3. Mecze

3a. Każdy mecz składa się z trzech pojedynków: dwóch indywidualnych i jednego parami.
3b. Zawodnik kiedykolwiek grający w rozgrywkach Bilardowej Ekstraklasy i I Polskiej Lidze Bilardowej może zagrać w czasie meczu tylko jeden pojedynek, chyba że w składzie jego drużyny w danym meczu znajdują się wyłącznie zawodnicy poniżej 18-ego roku życia lub nigdy nie grający w rozgrywkach Polskiej Ligi Bilardowej.
3c. Pojedynki indywidualne rozgrywane są w odmianę 8 i 9 bil (jeden w 8 bil, drugi w 9 bil), pojedynek parami - w odmianę 9 bil, zgodnie z przepisami PZBil - bila nr 1 na punkcie głównym, ROZBICIE DYNAMICZNE, po zakończeniu podejścia przez drużynę rozbijającą do uderzenia może podejść dowolny zawodnik z drużyny przeciwnej. W pojedynku parami zawodnicy z jednej drużyny wykonują uderzenia naprzemiennie!!!
3d. Wszystkie pojedynki rozgrywane są do 4 wygranych partii. Kolejność pojedynków jest dowolna.
3e. Rozbicie w każdym pojedynku jest naprzemienne.
3f. Termin rozgrywania meczów między poszczególnymi drużynami odbywał się będzie zgodnie z zatwierdzonym terminarzem - o zmianie terminu rozgrywanego meczu drużyna przeciwna powinna zostać poinformowana najpóźniej dzień wcześniej przed planowanym terminem meczu. W przypadku braku poinformowania drużyny przeciwnej o niemożności stawienia się na mecz ligowy mecz kończy się walkowerem – nie ma możliwości rozegrania meczu w innym terminie.

4. Punktacja

4a. Suma partii zdobytych przez drużynę we wszystkich trzech pojedynkach w danym meczu decyduje o wyniku.
4b. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 pkt, przegrany 0 pkt, walkower -1 pkt.

5. System rozgrywek

Rozgrywki ligowe składają się z trzech faz:

5a. Runda pierwsza - mecze "każdy z każdym", zgodnie z ustalonym terminarzem rozgrywek. Przed meczem drużyny losują (w dowolny sposób), która drużyna jest gospodarzem, a która drużyną gości. Drużyna "gości" dopisuje się do wcześniej ustalonego składu gospodarzy (na protokole meczowym).

5b. Runda druga – zespoły podzielone zostaną na dwie grupy: grupę mistrzowską i grupę pechowców, według schematu: w grupie mistrzowskiej zagrają drużyny z miejsc od 1 do 8 (w przypadku 15-16 drużyn), z miejsc od 1 do 7 (w przypadku 13-14 drużyn), z miejsc od 1 do 6 (w przypadku 11-12 drużyn) itd. Pozostałe drużyny zagrają w grupie pechowców.
Dodatkowo punkty zdobyte w rundzie pierwszej będą zmniejszone o połowę (zaokrąglone w górę). Grupy mistrzowska i grupa pechowców rozgrywają swoje mecze jak w rundzie pierwszej (każdy z każdym, losują gospodarza meczu i grają tylko w swoich grupach!!!).
Po zakończeniu drugiej rundy, w przypadku, gdy w grupie mistrzowskiej grało maksymalnie 6 zespołów, dwie najlepsze drużyny z grupy pechowców awansują do grona ćwierćfinalistów. Jeżeli w grupie mistrzowskiej było powyżej 6 zespołów – o ostatnie jedno lub dwa miejsca w gronie ćwierćfinalistów rozegrane zostaną baraże.
BARAŻE
W przypadku, gdy w grupie mistrzowskiej grało 7 zespołów, baraż zostanie rozegrany między ostatnią drużyną w grupie mistrzowskiej, a drugą drużyną z grupy pechowców (pierwsza drużyna z grupy pechowców awansuje do ćwierćfinałów). Jeżeli w grupie mistrzowskiej grało 8 zespołów, baraże rozegrają zespoły z miejsc 7-8 z grupy mistrzowskiej i z miejsc 1-2 z grupy pechowców. Zwycięzcy baraży dołączą do grona ćwierćfinalistów. Baraże rozgrywane będą do 5 wygranych partii, jeden mecz - w przypadku remisu dogrywka: mecz parami w odmianę 9bil do 5 wygranych.
Mecze ćwierćfinałowe rozgrywane będą do 5 wygranych partii, systemem mecz i rewanż (4 z 5, 3 z 6 itd.) – w przypadku remisu dogrywka: mecz parami w odmianę 9bil do 5 wygranych..

5c. Runda trzecia - TURNIEJ FINAŁOWY
W turnieju finałowym zagra tylko najlepsza „czwórka” rankingu!!! Rozstawienie wg zajętych miejsc w poprzednich rundach, system pucharowy, do 6 wygranych partii – zasady jak w poprzednich rundach: dwa mecze singlowe w 8bil i 9 bil, mecz parami w 9bil – w przypadku remisu dogrywka: mecz parami w odmianę 9bil do 5 wygranych.
W turnieju finałowym będzie obowiązywało uczestnictwo w wizytowej koszuli z krawatem lub muszką oraz kamizelce, ciemnych wizytowych spodniach i butach. Dopuszcza się możliwość gry w klubowych koszulkach polo ( we wcześniejszych etapach strój jest dowolny).

6. Nagrody

W przypadku, gdy do rozgrywek zgłosi się 13-16 drużyn:

I miejsce: 700 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

II miejsce 500 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

III miejsce 300 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

IV miejsce - nagrody rzeczowe 

W przypadku, gdy do rozgrywek zgłosi się 11-13 drużyn:

I miejsce: 600 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

II miejsce 400 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

III miejsce 250 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

IV miejsce - nagrody rzeczowe

W przypadku, gdy do rozgrywek zgłosi się poniżej 11 drużyn:

I miejsce: 500 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

II miejsce 300 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

III miejsce 200 PLN + puchar + nagrody rzeczowe

IV miejsce - nagrody rzeczowe

* o innych sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator Rzeszowskiej Ligi Bilardowej