Regulamin IV edycji Grand Prix Trójkąta w bilarda

  Grand Prix Trójkąta 2019 składać się będzie z 5 turniejów eliminacyjnych + turniej MASTERS według ustalonego terminarza. O każdej zmianie w terminarzu IV GPT 2019 w bilarda organizator poinformuje zainteresowanych przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem ( Facebook, strona www lub sms ).

 

Termin pierwszego turnieju : 13 styczeń

( pozostałe terminy będą podane w późniejszym terminie )

 

Turnieje eliminacyjne
1. Rozpoczęcie turniejów – godzina 11.00
2. Wpisowe - 25 PLN ( kobiety, studenci i osoby poniżej 18 lat – 20 PLN )
3. System rozgrywek – 2KO + puchar, do czterech wygranych partii, rozbicie naprzemienne.
a. prawa strona i puchar – odmiana 8 lub 9 bil (o wyborze odmiany decyduje zwycięzca walki o rozbicie)
b. lewa strona – odmiana 9 bil
4. Zawodnicy podzieleni zostaną na cztery grupy :
a. Grupa PRO – zawodnicy grający kiedykolwiek w Extralidze lub I Lidze Bilardowej
b. Grupa HARD – uczestnicy i medaliści Mistrzostw Polski Amatorów
c. Grupa MEDIUM – zawodnicy z licencją PZBil lub biorący udział w jakichkolwiek rozgrywkach ligowych
d. Grupa SOFT – pozostali zawodnicy
Zawodnicy z grupy PRO rozpoczynają swoje mecze z zawodnikami z grupy MEDIUM od stanu 0:1
Zawodnicy z grupy PRO rozpoczynają swoje mecze z zawodnikami z grupy SOFT od stanu 0:2
Zawodnicy z grupy HARD rozpoczynają swoje mecze z zawodnikami z grupy SOFT od stanu 0:1
UWAGA !! Organizator może przed rozpoczęciem turnieju przenieść zawodnika do innej grupy, jeżeli odbiega on znacznie umiejętnościami od pozostałych zawodników z danej grupy


5. Punktacja i ranking :
I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III – IV miejsce – 16 pkt
V – VIII miejsce – 14 pkt
IX – XIII miejsce – 12 pkt
XIII – XVI miejsce – 10pkt
XVII – XXXII miejsce – 8 pkt
XXXIII i dalsze – 6 pkt

Zasady naliczania rankingu :
1. Ilość punktów
2. Ilość rozegranych turniejów
3. Ilość pkt w ostatnim turnieju
4. Ilość pkt w przedostatnim turnieju itd.

6. Nagrody :
I m – 200 PLN + puchar
II m – 100 PLN + puchar
III m – 50 PLN + puchar ( są dwa 3 miejsca )

Nagrody za ranking ( po 10 turniejach - ranking kroczący za sezon 2018 i 2019 )
1. 200 PLN + statuetka
2. 100 PLN + statuetka
3. 50 PLN + statuetka

Turniej MASTERS

UWAGA !! W turnieju finałowym może wziąć udział zawodnik, który wziął udział w min. 3 turniejach eliminacyjnych.
1. Do turnieju MASTERS kwalifikuje się najlepsza „16” rankingu IV GPT 2019. W przypadku braku zawodnika z TOP 16 na turnieju finałowym, na koniec listy dopisany zostanie zawodnik rezerwowy, znajdujący się w czasie turnieju MASTERS na sali.
2. Drabinka turniejowa - 1 z 16, 2 z 15, 3 z 14 itd.  
3. Turniej finałowy rozgrywany będzie tym samym systemem, co turnieje eliminacyjne.
4. Nagrody w turnieju MASTERS :
I miejsce – 200 PLN + puchar
II miejsce – 100 PLN + puchar
III miejsce – 50 PLN + puchar ( są dwa 3 miejsca )

W turnieju Masters obowiązuje koszulka polo lub koszula!!!

JACKPOT

W każdym turnieju eliminacyjnym będzie rozgrywany tzw. „jackpot” - wylosowana osoba spośród osób, które zapłaciły wpisowe, rozgrywa partię w odmianę 9bil. Jeżeli skończy partię za jednym podejściem ( partia „z kija „) - zgarnia 80% puli z wpisowego do Jackpota. Pozostałe 20% puli dodane zostanie do kolejnego „jackpota” jako tzw. „pula startowa”. W przypadku, jężeli wylosowanemu zawodnikowi nie uda się skończyć partii w podejściu, pula z wpisowego przechodzi do kolejnego „jackpota”. Jeżeli żadnemu zawodnikowi nie uda się zdobyć „jackpota” w ciągu wszystkich turniejów eliminacyjnych – wówczas cała pula przechodzi na kolejny cykl turniejów.
Wpisowe do „jackpota” - 5 PLN.

* o sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator turnieju